Ylimääräiset maa-ainekset hyötykäyttöön

Rakentamisessa ja maanmuokkauksessa on toisinaan tarpeen hankkiutua eroon tontilla olevasta ylimääräisestä kaivumaa-aineksesta. Tässä kohtaa me voimme olla suureksi avuksi! Noudamme maanrakennustyömailta pois ylimääräiset puhtaat maa-ainekset ja purkutyömailta purkubetonit. Järjestämme tuotteilla tarvittaessa kilpailukyisen sijoituspaikan.

Ventoniemen Soralla on Hyvinkäällä oma loppusijoituspaikka puhtailla maille ja pulveroidulle purkubetonille. Vastaanottopisteemme sijaitsee osoitteessa Kaidanpääntie 235, 05950 Hyvinkää.

Lisäksi käytössämme on laaja tarjonta muista pks-alueella ja lähikunnissa sijaitsevista materiaalien sijoituspaikkoista. Meidän tavoite on aina minimoida asiakkaan kokonaiskustannukset tarjoamalla edullisinta hyötykäyttö sijoituspaikkaa työkohteen sijainti ja aikataulu huomioiden.

Kaidanpään sijoituskohteessa on viranomaislupa vastaanottamiseen vuoteen 2030 saakka. Vastaanotettua maa-ainesta hyödynnetään ympäristöluvan mukaisten meluvallien rakentamisessa ampumaradalle, jotta ampumaurheilu voi jatkua alueella myös tulevaisuudessa. Näin ollen ylimääräiset maa-ainekset päätyvät todelliseen hyötykäyttöön ja sijoituspaikkamme edistää näin ollen kiertotaloutta.

Hankkiudu eroon ylimääräisistä maa-aineksista

Meluvallien rakentamisessa voimme vastaanottaa ja hyödyntää kaikkia puhtaita maalajikkeita, jotka soveltuvat sijoitettavaksi meluvallien pengerrakentamiseen.

Tarjoamme ylijäämämaan vastaanottopalvelut aina tehokkaine kuljetuksineen, lajikkeet noudetaan työmailta Ventoniemen Soran nuppi- tai kasetti kuorma-autoilla työmaan kannalta aina kilpailukykyisimmällä kokonaistarjouksella.

Vastaanotettavat maa-ainekset:

  • Pintamaa (risut ja kannot poistettu)
  • Kiinteä savi(kasalla pysyvä)
  • Stabiloitu kiinteä savi
  • Moreeni(hieno ja karkea)
  • Hiekka
  • Sora
  • Louhe

Huom! Rakentamiseen otetaan vastaan vain PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) liitteen mukaiset haitta-aineiden kynnysarvopitoisuudet alittavia maa-aineksia.

Betonin osalta otamme vastaan vain puhdasta MARA-asetuksen ehdot täyttävää betonia. Betonijätteen tuottaja vastaa siitä, että betoni on määräysten mukaista. Betonierille edellytämme aina hyötykäyttöanalyysiä (tuotetestaus ja liukoisuuskoe). Betonin palakoko saa olla enintään 300mm. Jatkokäsittelyä vaativien yli 300 mm paloja sisältävien betonikuormien ja huonosti pulveroidun epäpuhtaan betonin vastaanotosta syntyvät lisäkustannukset veloitamme betonijätteen tuottajalta tai toimittajalta.

Pyydä meiltä kuljetustarjous puhtaiden maiden noudosta.

Helpoin tapa päästä erilleen ylimääräisistä kaivuumaista tai purkubetonista on pyytää tarjous lajikkeiden noudosta. Noudamme maa-ainekset ja purkubetonit tehokkaasti rakennustyömailta kiinteällä yksikkö - tai kuormahinnalla. Voimme tarjota kaivumaille ja betonille vastaanottopalvelut tai myös pelkän kuljetuspalvelun, jos tilaajalla on tiedossa oma sijoituspaikka materiaaleille.

Noutoon valitaan aina työkohteeseen sopivin ja kustannustehokkain kuljetuskalusto. Mikäli purkutyömaalla on mahdollisuus murskata betonia, voimme kartoittaa murskatulle purkubetonille käynnissä olevat Mara kohteet ja laskemme työmaalle koituvat kustannukset. Näin ollen purkubetonikohteissa asiakkaamme voivat vertailla pulveroidun ja murskatun betonin kokonaiskuluja.

Myyntipalveluumme soittamalla osataan kertoa tarkemmin millaisia maalajikkeita vallirakenteisiin kullakin hetkelle tarvitaan. Louheet ja soramaat otamme vastaan pääsääntöisesti ilman erillistä vastaanottomaksua kuljetusveloituksella.

Lisätietoa vastaanottopalveluistamme saat soittamalla myyntiimme tai pyydä tarjous!

Puhelinnumero: 019 460 0040, Sähköposti:myynti@ventoniemensora.fi

Vinkki – kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Kiviainesmyyntipisteemme(Uudenkyläntie 180, 05510 Hyvinkää)sijaitsee lyhyellä etäisyydelle maan vastaanottopaikkaan nähden, joten kustannustehokkaasti paluukuormana poisviedyn aineksen tilalle on mahdollista tuoda kalliomursketta ja sepeliä!

Huom. Toimitamme työmaille myös betoni- ja kuonamurskeita, mikäli uusiomateriaalien käyttö on mahdollista työmaalla.

Ajo-ohje: Hanko–Mäntsälä-tien risteyksestä 1,8 km Jokelan suuntaan. Sisäänajo 4. portista oikealle (Jokelan puoleinen) ja ulos alueelta 3. portista(Hyvinkään puoleinen).